شبیه سازی نرم افزاری,طراحی شبکه,طراحی نرم افزار

سامانه برون سپاری پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری آموزشیار،مخاطبان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی را در زمینه های شبیه سازی و مدلسازی نرم افزاری،آموزش نرم افزارهای تخصصی،طراحی نرم افزار و اپلیکیشن،طراحی و ساخت قطعات سخت افزاری و اجرای پروژه های نرم افزاری پشتیبانی می نماید.
داده کاوی،پردازش سیگنال،پردازش تصویر،طراحی و تحلیل شبکه،پروژه های رایانش ابری،طراحی نرم افزار،تحلیل آماری بخشی از پروژه های نرم افزاری آموزشیار می باشد.ما با تکیه بر دانش متخصصین خود ،خدماتی با کیفیت و با پشتیبانی کامل به مخاطبان خود ارائه می دهیم.مراحل اجرای پروژه ها به شرح زیر می باشد:
بررسی تخصصی پروژه
تحلیل و آنالیز اولیه
ارائه راهکارهای انجام پروژه
برآورد زمان و هزینه اجرای پروژه
اجرای گام به گام و ارائه گزارش از روند پیشرفت
پشتیبانی و مشاوره بعد از اجرا


فرم درخواست متقاضی

- فایل ضمیمه: تنها فرمتهای jpg,pdf,xls,doc,png,zip,rar * حداکثر حجم فایل تا 2 مگابایت
- برای انتخاب فایل بر روی مستطیل تیره کلیک کنید ( ممکن است در بعضی موارد اجازه برای اجرای برنامه Adobe Flash از شما خواسته شود)