شبیه سازی نرم افزاری,طراحی شبکه,طراحی نرم افزار

بررسی تخصصی پروژه
تحلیل و آنالیز اولیه
ارائه راهکارهای اجرای پروژه
برآورد زمان و هزینه اجرای پروژه
اجرای گام به گام و ارائه گزارش از روند پیشرفت
پشتیبانی و مشاوره بعد از اجرا


فرم درخواست متقاضی

- فایل ضمیمه: تنها فرمتهای jpg,pdf,xls,doc,png,zip,rar * حداکثر حجم فایل تا 2 مگابایت
- برای انتخاب فایل بر روی مستطیل تیره کلیک کنید ( ممکن است در بعضی موارد اجازه برای اجرای برنامه Adobe Flash از شما خواسته شود)